Adresa

Termín The address sa v leteckom odbore odkazuje na Adresu. Adresa je kľúčovým aspektom v komunikácii a prenose informácií medzi leteckými stanicami. V leteckom prostredí sa adresa používa na identifikáciu konkrétnych staníc alebo prijímateľov v komunikačnom systéme.

Keďže v leteckej komunikácii existuje potreba presnej a spoľahlivej výmeny informácií, používajú sa štandardizované postupy a kódy na označenie rôznych signálov a správ. Skratka IMI sa používa v spojení s adresou na vyžiadanie opakovania správy. Ak táto skratka (IMI) slúži na žiadosť o opakovanie, pred samotnou skratkou adresy sa umiestňuje otáznik. Napríklad: IMI ADS znamená žiadosť o opakovanie adresy.

Tento postup je špecifikovaný v systéme AFS (Automated Flight Service), ktorý je v súlade s medzinárodnými štandardmi a normami stanovenými ICAO (Medzinárodná organizácia civilného letectva). Tieto štandardy zabezpečujú jednotnú a jasnú komunikáciu v leteckom priemysle, čo je nevyhnutné pre bezpečnosť a efektívnosť letov.

Okrem leteckého kontextu sa adresa používa aj pri komunikácii so stanicami námořnej pohyblivej služby, čo zdôrazňuje jej univerzálnosť a dôležitosť v rôznych oblastiach komunikácie.

Adresa (je-li zkratky použito pro žádost o opakování, musí předcházet “otazník” (IMI), např. IMI ADS) (používá se v AFS jako procedurální signál) – Signál je též použitelný při komunikaci se stanicemi námořní pohyblivé služby. – The address (when this abbreviation is used to request a repetition, the question mark (IMI) precedes the abbreviation, e. g. IMI ADS) (to be used in AFS as a procedure signal)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥