Vyrobené

Vyrobené

Vyrobené je termín označujúci dátum, kedy kontrolné záznamy preukazujú, že lietadlo je prvýkrát v stave pripravenom na bezpečný let. (Pozri IEM č. 1 k JAR 26.) Tento dôležitý dátum predstavuje moment, kedy lietadlo prešlo všetkými potrebnými kontrolami, opravami a úpravami, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie jeho bezpečného prevádzkovania.

Vyrobenie lietadla je zložitý proces, ktorý zahŕňa množstvo etáp a kontrol, aby sa zabezpečila jeho spoľahlivosť a bezpečnosť počas letu. Tieto kontroly zahŕňajú dôkladné overenie každého systému, komponentu a štrukturálnej časti lietadla. Technici a inžinieri vykonávajú detailné inšpekcie, testy a opravy podľa prísnych noriem a predpisov letectva.

Dátum, ktorý označuje, že lietadlo je vyrobené, je kritickým faktorom v letectve. Je to okamih, kedy lietadlo dostáva povolenie na prevádzku a je schopné bezpečne letieť. Po tomto dátume sa vykonávajú pravidelné údržby a inšpekcie, aby sa zabezpečila jeho nepretržitá bezpečnosť a spoľahlivosť počas celého životného cyklu lietania.

Datum, ke kterému kontrolní záznamy prokazují, že letadlo je poprvé ve stavu pro bezpečný let. (Viz IEM č.

Manufactured The date on which the inspection records show that an aircraft is first in a condition for safe flight. (See IEM No. 1 to JAR 26. )

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥