metre

Metre (Metry)

Meter je základnou jednotkou dĺžky v Medzinárodnom systéme jednotiek (SI). Jeden meter je definovaný ako vzdialenosť, ktorú prejde svetlo vo vákuu za časový interval 1/299 792 458 sekundy. Meter je neoddeliteľnou súčasťou medzinárodného meracieho systému a používa sa na meranie dĺžky rôznych objektov, vzdialeností a rozmerov.

V kontexte leteckej dopravy je presné meranie dĺžky dôležité pre bezpečné pristátia, vzlety a navigáciu. Piloti používajú metry na meranie výšky letu, vzdialenosti k pristávacej dráhe, odhad vzdialeností a iné letecké výpočty. Bezpečnosť letu je často závislá od presných meraní dĺžky, pretože aj malé odchýlky môžu mať významný vplyv na bezpečnosť a úspešnosť letu.

Pre jednoduchú konverziu, 1 meter sa rovná približne 3,28083 stopám. Táto konverzná hodnota je dôležitá pre pilotov a leteckých inžinierov, ktorí môžu potrebovať prevádzať merania medzi metrami a stopami v rôznych situáciách.

Metres, 1 Metre = 3, 28083 feet metry, 1 metr = 3, 28083 stop

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥