30-minútový výkon OEI

30-minútový výkon OEI (One Engine Inoperative) Power (aplikovateľné iba na viacmotorové vrtuľníky) znamená výkon identifikovaný v údajoch o výkone, ktorý sa používa po vzlietnutí v prípade výpadku alebo vypnutia motora. Tento výkon je časovo obmedzený na celkové obdobie nepresahujúce 30 minút v rámci jedného letu.

30-Minute OEI Power (applicable to multiengined helicopters only) means the power identified in the performance data for use after take-off when an engine has failed or been shut down, and limited in scheduled use for a total period of not more than 30 minutes in any one flight.

30-minutový výkon OEI (pouze pro vícemotorové vrtulníky) znamená výkon schválený ve výkonových údajích motoru pro použití po vzletu, kdy (jeden) motor vysadil nebo byl vypnut a časově omezený v plánovaném použití na celkovou dobu nepřevyšující 30 minut v kterémkoliv letu.

Komentáre k článku 30-minútový výkon OEI (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥