Kilohertz

Kilohertz (KHz) je jednotka merania frekvencie, ktorá sa používa v elektrotechnike, rádiokomunikácii a vedeckých výskumoch. Je to jedna z mnohých jednotiek, ktoré sa využívajú na meranie frekvencie elektromagnetických vĺn, vrátane rádiových vĺn, mikrovĺn a iných typov elektromagnetických žiarení.

Frekvencia je charakterizovaná počtom cyklov (oscilácií) za sekundu. V prípade kilohertz ide o tisíc cyklov za sekundu. Táto jednotka je užitočná na meranie frekvencie signálov v rádiokomunikačných systémoch, medicínskych prístrojoch, vedeckých experimentoch a rôznych iných technologických aplikáciách.

V leteckom priemysle má frekvencia dôležitý význam, pretože je spojená s rádiovými komunikačnými systémami. Piloti a letecký personál komunikujú vo výškových pásmovej šírke kilohertz prostredníctvom rádiových vysielačiek a prijímačiek. Tieto frekvencie sú prísne stanovené a štandardizované medzinárodnými organizáciami, ako je Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO), aby zabezpečili spoľahlivú a bezpečnú rádiovú komunikáciu medzi lietadlami a pozemnými kontrolnými vežami.

Kilohertz je v leteckom kontexte významná aj pri výskume a vývoji nových technológií, ktoré zlepšujú komunikáciu a navigáciu vo vzdušnom priestore. Vďaka špecifickým frekvenčným pásmam a ich presnej regulácii sa zabezpečuje bezpečná a efektívna prevádzka lietadiel po celom svete.

Kilohertz – Kilohertz

Kilohertz má skratku KHZ. KHZ (Kilohertz) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥