kilometre

Kilometre (km) je metrická jednotka dĺžky, ktorá sa používa na meranie vzdialenosti. Je to jedna z najčastejšie používaných jednotiek dĺžky vo svete a štandardne sa používa vo väčšine krajín vrátane Slovenska. Jedna kilometer je definovaná ako tisíc metrov, čo je základná jednotka metrického systému dĺžky.

Konverzný faktor medzi kilometrami a anglickými štatútnymi míľami je 1 km = 0,62137 míle. Táto hodnota sa používa na prevod vzdialeností medzi metrickým systémom (kde sa používajú kilometre) a imperiálnym systémom (kde sa používajú míle).

V leteckom priemysle je dôležité mať presné merania vzdialeností, pretože piloti, letecké spoločnosti a riadiace strediská musia mať presné informácie o vzdialenostiach medzi letiskami, navigačnými bodmi a inými referenčnými bodmi vo vzdušnom priestore. To je nevyhnutné pre bezpečnú navigáciu, plánovanie trás letov a vypočítavanie času letu.

V leteckých mapách a letových plánoch sa vzdialenosti často uvádzajú v kilometroch, čo umožňuje pilotom presne plánovať ich letové trasy a sledovať vzdialenosti medzi rôznymi body počas letu. Používanie metrických jednotiek, vrátane kilometrov, prispieva k jednotnej a presnej komunikácii v leteckom priemysle a pomáha zabezpečiť bezpečné lety pre cestujúcich a posádky.

Kilometre sú taktiež dôležité pri vedeckých výskumoch, geografických štúdiách, dopravnej analýze a mnohých ďalších oblastiach, kde je potrebné presne merať vzdialenosti a plánovať presné trasy pre rôzne účely.

Kilometres 1 km = 0, 62137 Statute Miles kilometry, 1 km = 0, 62137 statutární míle

Kilometres má skratku KM. KM (Kilometres) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *