Kilopascal

Kilopascal (KPA) je jednotka merania tlaku, ktorá sa používa v mnohých odvetviach, vrátane leteckého priemyslu. Tlak je sila pôsobiaca na jednotkovú plochu a jeho meranie je dôležité pre rôzne aspekty letectva, ako je návrh lietadiel, monitorovanie atmosférických podmienok a bezpečnosť letov.

Jednotka kilopascalu je definovaná ako jeden tisíc pascalov, pričom pascal je základná jednotka tlaku v SI (Système International d’Unités). Kilopascal sa často používa na meranie atmosférického tlaku. V leteckom priemysle je dôležité sledovať zmeny atmosférického tlaku, pretože môžu mať vplyv na výkonnosť lietadla a bezpečnosť letu.

V leteckej komunikácii je skratka pre Kilopascal KPA. Táto skratka je súčasťou medzinárodne uznaných kódov a štandardov stanovených organizáciou ICAO (International Civil Aviation Organization). Používanie štandardizovaných skratiek umožňuje jednoduchú a jasnu komunikáciu medzi leteckými profesionálmi, inžiniermi a ostatnými odborníkmi v leteckom priemysle.

Kilopascal má skratku KPA. KPA (Kilopascal) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥