Sekunda

Letecký Odborný Výraz: Sekunda (Second)

Sekunda je základná jednotka času v medzinárodnom systéme jednotiek (SI). Presnejšie, sekunda je definovaná ako doba rovnajúca sa 9 192 631 770 periodám žiarenia, ktoré odpovedá prechodu medzi dvoma hladinami veľmi jemnej štruktúry základného stavu atómu cézia 133.

Táto definícia je založená na vlastnostiach atómov a ich schopnosti oscilovať s presnými frekvenciami. Atóm cézia 133 je široko používaný ako základný referenčný štandard na meranie času. Jeho vlastnosti umožňujú vytváranie veľmi presných hodín, ktoré sú dôležité v mnohých odvetviach, vrátane leteckého priemyslu.

Vo svete leteckého priemyslu je sekunda kritickou jednotkou pri presných časových meraniach, navigácii a synchronizácii leteckých operácií. Presné časové údaje sú nevyhnutné pri plánovaní letov, koordinácii medzi rôznymi leteckými systémami a v oblasti leteckej bezpečnosti.

Pri leteckých operáciách môže aj krátky časový interval mať veľký význam, a preto je dôležité mať presný a spoľahlivý spôsob merania času. Sekunda, definovaná touto špecifickou frekvenciou žiarenia atómu cézia 133, poskytuje spoľahlivý rámec pre čas v leteckom priemysle a zaisťuje presnosť a spoľahlivosť v čase, ktorý je v leteckých operáciách kritický.

Sekunda je doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥