Pomocný rotor

Pomocný rotor predstavuje rotor, ktorý hlavne slúži na vykompenzovanie účinku krútiaceho momentu hlavného rotora na rotorovom lietadle a/alebo na manévrovanie rotorovým lietadlom okolo jednej alebo viacerých z jeho troch hlavných osí.

Tento významný letecký termín sa týka technického zariadenia na rotorových lietadlách, ktoré hrá kľúčovú úlohu pri udržiavaní stability a bezpečnosti počas letu. Krútiaci moment hlavného rotora je výsledkom rotácie hlavného rotoru rotorového lietadla. Aby sa kompenzoval tento krútiaci moment a udržala stabilita, používa sa pomocný rotor.

Pomocný rotor dokáže tieto účinky zminimalizovať alebo ich úplne vykompenzovať. Väčšina rotorových lietadiel má pomocný rotor umiestnený na chvoste lietadla. Jeho úlohou je generovať odpor, ktorý pôsobí opačným smerom k hlavnému rotoru, čím neutralizuje jeho krútiaci moment.

Okrem kompenzácie krútiaceho momentu môže pomocný rotor tiež slúžiť na manévrovanie lietadla. Umiestnením a riadením tohto rotora môže pilot ovplyvňovať pohyb rotorového lietadla okolo jeho osí. To je kritické pre zabezpečenie presného a bezpečného riadenia lietadla počas letu.

Vo svete leteckej techniky a aerodynamiky je pomocný rotor neoddeliteľnou súčasťou moderných rotorových lietadiel. Jeho presné umiestnenie, veľkosť a riadenie sú dôkladne premyslené, aby sa dosiahla optimálna stabilita, manévrovateľnosť a bezpečnosť pre celý letový proces.

Auxiliary rotor means a rotor that principally serves to counteract the effect of the main rotor torque on a rotorcraft and/or to manoeuvre the rotorcraft about one or more of its three principle axes.

Pomocný rotor znamená rotor, který v zásadě slouží k vyrovnání účinku krouticího momentu hlavního rotoru na rotorovém letadle a/nebo k obratům rotorového letadla kolem jedné nebo více z jeho tří hlavních os.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *