Above ground level

Termín Above ground level (AGL) sa v leteckom prostredí používa na označenie výšky, ktorá je meraná od povrchu zeme. Je to dôležitý pojem v letectve, pretože pomáha určiť presnú výšku lietadla alebo iného objektu nad terénom pod ním.

V kontexte leteckých operácií umožňuje informácia o výške nad zemou pilotom zabezpečiť bezpečný let, predchádzať kolíziám s terénom a udržiavať bezpečnú vzdialenosť od povrchu zeme. Piloti musia mať presné údaje o výške AGL, aby mohli bezpečne pristáť na letisku alebo vykonať iné letecké manévre.

Termín Above ground level je kritickým faktorom v rôznych letových situáciách, vrátane pristátia, vzlietania a navigácie v nízkych výškach. Používa sa nielen pri komunikácii medzi pilotmi a riadiacimi vežami, ale aj pri letových výpočtoch a plánovaní trás letov.

V praxi môže byť výška nad úrovňou zeme meraná v metroch alebo stopách, pričom piloti a leteckí profesionáli musia byť schopní rýchlo prepočítať tieto hodnoty na základe ich potrieb.

Abecedná skratka AGL je štandardizovaným označením pre Above ground level a je bežne používaná vo všetkých leteckých dokumentoch, komunikácii a súvisiacich materiáloch. Táto skratka je uznávaná medzinárodne a je nevyhnutná pre jednotné a presné porozumenie v leteckom priemysle.

Above ground level má skratku AGL. AGL (Above ground level) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *