Active or activated or activity

Aktívne, aktivované alebo aktivita – Active or activated or activity

Skratka ACT (Active or activated or activity) sa v leteckom priemysle používa na označenie stavu aktivity, kedy sú určité systémy, procesy alebo funkcie v prevádzke, alebo keď bola určitá činnosť spustená alebo aktivovaná. Táto skratka je významná v kontexte riadenia letov a iných leteckých operácií, kde je sledovanie aktivity a jej správne označenie nevyhnutné pre bezpečné a efektívne fungovanie letectva.

V leteckom priemysle sa pojem aktivácia vzťahuje na proces spustenia určitých systémov alebo zariadení na palube lietadla. Aktivované systémy sú tie, ktoré sú momentálne v prevádzke a pripravené na použitie. Pojem aktivita môže zahŕňať široké spektrum činností v leteckom prostredí, vrátane leteckých operácií, riadenia letov, údržby lietadiel a ďalších leteckých funkcií.

Je dôležité mať presné a jednoznačné označenie stavu aktivity pre efektívne riadenie leteckých operácií. Použitie skratky ACT zabezpečuje, že všetci účastníci leteckých operácií rýchlo a jednoducho pochopia stav aktivity, čo prispieva k zvýšenej bezpečnosti a efektivite v leteckom priemysle.

V medzinárodných noriem ICAO (Medzinárodná organizácia civilného letectva) je skratka ACT uznávaná a štandardizovaná, čo umožňuje konzistentnú a jednotnú komunikáciu medzi leteckými profesionálmi na celom svete. Vďaka tejto skratke je možné presne a rýchlo označiť stav aktivity bez zbytočných komplikácií alebo nejasností.

Active or activated or activity má skratku ACT. ACT (Active or activated or activity) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥