Abbreviated T visual approach slope indicator system

Abbreviated T vizuálny indikátor sklonu pristávacej dráhy, známy aj pod skratkou AT-VASIS (Abbreviated T visual approach slope indicator system), je dôležitým navigačným prvkov v leteckej doprave. Tento systém je navrhnutý tak, aby poskytoval pilotom presné vizuálne informácie o správnom sklonu pristávacej dráhy počas pristátia.

Systém AT-VASIS pozostáva z vizuálnych indikátorov, ktoré sú usporiadané do tvaru písmena T. Tieto indikátory sú vybavené svetelnými zdrojmi, ktoré emitujú farebné svetlá, aby signalizovali pilotom ich polohu vzhľadom k optimálnemu sklonu pristávacej dráhy. Farebné indikácie, ako červená, biela a zelená, pomáhajú pilotom udržiavať správny sklon a orientáciu počas pristátia.

AT-VASIS je kritickým nástrojom pre pilotov, najmä pri zhoršených poveternostných podmienkach alebo noci, keď je vizuálna orientácia obzvlášť náročná. Tento systém pomáha minimalizovať chyby pri pristátí a zabezpečuje bezpečné pristátie na pristávacej dráhe.

V radiovej komunikácii je skratka AT-VASIS spravidla vyslovená ako AT-VAZIS, aby sa predišlo nedorozumeniam medzi pilotmi a riadiacimi věžemi alebo dispečingmi.

Abbreviated T visual approach slope indicator system má skratku AT-VASIS. AT-VASIS (Abbreviated T visual approach slope indicator system) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥