Abbreviated precision approach path indicator

Abbreviated precision approach path indicator, skrátene APAPI, je v leteckom odbore používaný termín, ktorý patrí medzi mnohé skratky a kódy nevyhnutné na dekódovanie a kódovanie dokumentov v súlade s medzinárodnými štandardmi, najmä s ICAO (Medzinárodná organizácia civilného letectva) – Dokument 8400 o skratkách a kódoch.

APAPI je zariadenie, ktoré slúži k vizuálnej indikácii presného prístupového profilu pre pristátie. Jeho úlohou je pomáhať pilotom smerovať letadlo na správny kĺzavý let počas pristátia. Týmto spôsobom sa zabezpečuje bezpečný a presný prístup k pristávacej dráhe, čo je kritický aspekt bezpečného pristátia v rôznych leteckých podmienkach.

APAPI sa zvyčajne nachádza na konci pristávacej dráhy a pozostáva z farebne indikovaných svetiel umiestnených vertikálne vedľa seba. Tieto svetlá emitujú rôzne farby, ako červená, bílá a zelená, ktoré signalizujú pilotom, či sú na správnom kĺzavom lete, príliš nízko alebo príliš vysoko v porovnaní s ideálnym pristávacím profilom.

V praxi piloti používajú vizuálne indikácie od APAPI na usmerňovanie svojich prístrojov a letadla tak, aby dosiahli bezpečný a presný pristátací manéver. Použitie APAPI prispieva k minimalizácii chýb a zvyšuje celkovú bezpečnosť letu, predovšetkým pri zhoršených poveternostných podmienkach alebo v noci, kedy je vizuálna orientácia pilotov obzvlášť dôležitá.

Abbreviated precision approach path indicator má skratku APAPI. APAPI (Abbreviated precision approach path indicator) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥