Abeam

Pojem Abeam predstavuje dôležitý termín v leteckej terminológii a odzrkadľuje konkrétnu polohu lietadla vo vzduchu. Tento termín označuje situáciu, keď je lietadlo v horizontálnom smere priamo vedľa určitého bodu alebo objektu na zemi. Lietadlo je tak v pozícii, kedy je tento bod priamo na jeho boku, čo je dôležité z hľadiska navigácie a orientácie v priestore.

Pojem Abeam sa často používa v rôznych situáciách počas letu. Napríklad piloti môžu oznámiť riadiacej veži alebo ďalším členom posádky, že sa nachádzajú abeam určitého bodu, aby indikovali, že prechádzajú daným miestom vo vzduchu.

Skratka pre termín Abeam je ABM. Táto skratka je súčasťou systému štandardizovaných skratiek a kódov, ktoré definuje Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO). Tieto štandardizované skratky a kódy, vrátane ABM, sú užitočné na medzinárodnej úrovni pre jednotné a jasné porozumenie medzi pilotmi, riadiacimi vežami a inými leteckými pracovníkmi.

Abeam má skratku ABM. ABM (Abeam) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *