Dokončené

Dokončeno je letecký termín, ktorý označuje, že určitá činnosť alebo úloha bola úspešne ukončená, splnená a zavŕšená podľa stanovených noriem, predpisov a očakávaní. V leteckom kontexte môže toto slovo znamenať, že let alebo technická údržba lietadla boli dokončené v súlade s leteckými bezpečnostnými predpismi a požiadavkami prevádzkovateľa.

Ukazuje na dôležitý míľnik v leteckých operáciách, pretože dokončenie úlohy alebo letu je spojené s rôznymi kontrolami, bezpečnostnými postupmi a overeniami, aby sa zabezpečila bezpečnosť pasažierov, členov posádky a samotného lietadla. Po dokončení letu sa môžu vykonať ďalšie postupy, ako sú vykládka nákladu, údržba lietadla a záznamy o leteckých operáciách.

V prípade leteckých projektov, opráv alebo údržby lietadiel je termín dokončené dôležitým potvrdením, že všetky požiadavky boli splnené, všetky systémy boli testované a overené a lietadlo je pripravené na ďalšie letecké operácie. Tento termín je teda kľúčový pre bezpečné a spoľahlivé fungovanie leteckých služieb a zabezpečuje, že všetky normy kvality a bezpečnosti boli dodržané.

V leteckom priemysle je sledovanie a overovanie dokončenia úloh a operácií kritické pre dosiahnutie najvyššieho štandardu bezpečnosti a kvality. Lietadlá môžu byť považované za dokončené len vtedy, keď prešli dôkladnými kontrolami a sú plne pripravené na bezpečné letecké lety.

Dokončeno – Completed

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥