Riadený rokov

Riadený let – Controlled Flight Riadený let je dôležitý letecký termín, ktorý označuje akýkoľvek let, ktorý je riadený podľa príslušných letových povolení a regulácií. Pojem …

pilot riadiaci

Pilot riadiaci – PF (Pilot Flying) Pilot riadiaci je dôležitý pojem v leteckom priemysle a odkazuje na člena posádky, ktorý má za úlohu aktívne riadiť …

zapísaná batožina

Zapísaná batožina je dôležitý termín v oblasti leteckej dopravy, ktorý označuje batožinu určenú na prepravu v nákladnom priestore lietadla. Táto kategória batožiny sa líši od …

Otáznik

Interrogation sign (otáznik) je dôležitým pojmom v leteckej komunikácii, ktorý sa využíva ako štandardizovaný procedurálny signál v Automated Flight Service (AFS) a pri komunikácii so …

ľudský výkon

Ľudský výkon je dôležitým a komplexným aspektom v oblasti leteckej bezpečnosti a efektivity. Zahrňuje širokú škálu ľudských schopností, ktoré sú kritické pre bezpečnú prevádzku lietadiel …

Lety klzákov

Lety kluzáků, známé také jako kluzákové létání nebo planérové létání, je fascinující disciplína v oblasti letecké dopravy. V tomto type letectví pilotuje kluzák, což je …

Stanice siete

Sieťová Stanica – Network station Sieťová stanica je v leteckom kontexte definovaná ako letecká stanica, ktorá tvorí časť radiotelefonnej siete. Táto stanica je kľúčovou súčasťou …

Po minutí

Termín Po minutí (v anglickom jazyku After passing) je dôležitým pojmom v leteckom priemysle, ktorý označuje situáciu, ktorá nastáva po prejdení určitého bodu, bodu kontroly …

Súkromný pilot

Súkromný pilot je letec, ktorý získal príslušný letecký certifikát, ktorý mu umožňuje pilotovať lietadlá za osobné účely a nie za úplatu. Tento certifikát je známy …

Skúšky zručnosti

Skúšky zručnosti v leteckom priemysle predstavujú demonstráciu schopností a dovedností potrebných na získanie leteckých licencií alebo kvalifikácií. Tieto skúšky sú základnou súčasťou procesu získavania leteckých …

Domáci, tuzemský

V leteckom priemysle sa termín domácí alebo tuzemský, označuje lety alebo služby, ktoré sa uskutočňujú v rámci jedného štátu alebo v jeho vnútroštátnych hraniciach. Tento …

odstavná plocha

Odstavná plocha je kľúčovým prvkom na letisku, ktorý umožňuje bezpečné a organizované parkovanie lietadiel mimo odbavovacej plochy. Táto plocha je starostlivo vymedzená a označená v …

Kyslíková sústava

Kyslíková sústava je základným a kritickým prvkom v leteckých operáciách, najmä vo výškach, kde koncentrácia kyslíka v prirodzenom ovzduší nie je dostatočná na udržanie normálneho …

Dlhé vlny

Termín Dlhé vlny alebo Low frequency (LF) predstavuje špecifický rozsah rádiových frekvencií v leteckom odbore, ktoré majú pásmo medzi 30 a 300 kHz. Tento frekvenčný …

Žiaruvzdorný

Žiaruvzdorný, z anglického Fire-resistant, je pojem používaný v leteckom odbore na označenie materiálov, komponentov a zariadení, ktoré majú schopnosť odolávať pôsobeniu tepla od plameňa počas …

Vnútri, v rozmedzí

V leteckom prostredí je termín within (uvnitř alebo v rozmezí) kľúčovým pojmom, ktorým sa opisujú špecifické situácie alebo obmedzenia týkajúce sa polohy, času alebo udalostí …

Hlásny bod

Hlásny bod, známy aj ako Reporting point, je dôležitým pojmom v leteckých operáciách, ktorý označuje určené zemepisné miesto, vzhľadom na ktoré sa môže hlásiť poloha …

Supplement

Supplement (AIP Supplement) je termín používaný v leteckom priemysle, ktorý označuje doplnok alebo dodatok k Aeronautical Information Publication (AIP). AIP je oficiálny dokument, ktorý obsahuje …

palubné dvere

Palubné dvere v leteckom kontexte predstavujú vstupné a výstupné dvere na lietadle, ktoré slúžia na nástup a výstup cestujúcich a posádky. Tieto dvere majú kľúčovú …

Modernizácia

Modernizácia v kontexte leteckej techniky predstavuje komplexný proces vylepšovania alebo zdokonalovania štandardov, ktorými sú riadené letecké systémy, komponenty alebo technológie. Cieľom modernizácie je dosiahnuť vyššiu …

Generálna oprava

Generálna oprava, známa aj ako overhaul, je zložitý proces obnovy letadla, motoru, vrtule alebo ďalších leteckých komponentov. Tento proces zahŕňa dôkladnú kontrolu, opravy a výmeny …