Sekundárny priestor

Sekundárny priestor je letecký termín, ktorý označuje určený priestor na každej strane primárneho priestoru, ktorý je rozložený pozdĺž nominálnej trasy letu. V tomto priestore sa znižuje bezpečná výška nad prekážkami, ako je uvedené v príslušných leteckých predpisoch. Tento priestor je definovaný na základe bezpečnostných noriem a štandardov a je navrhnutý tak, aby zabezpečil bezpečný letový prostor pre lietadlá, ktoré operujú v danom regióne.

Primárny priestor, ktorý je základom pre sekundárny priestor, je definovaný ako letecký priestor okolo trasy letu, ktorý je určený pre bezpečný let a minimalizuje riziko kolízií s prekážkami na zemi alebo v blízkosti letiska. Sekundárny priestor je v podstate rozšírením tohto konceptu, ktoré umožňuje väčšiu flexibilitu a bezpečnosť v leteckých operáciách. Je navrhnutý tak, aby zohľadňoval špecifické podmienky daného letiska alebo oblasti a minimalizoval možnosť nehôd alebo konfliktov s okolím.

Bezpečnosť je v leteckých operáciách najvyššou prioritou, a preto je dôležité, aby boli všetky letecké priestory, vrátane sekundárneho priestoru, navrhnuté a spravované tak, aby minimalizovali riziká a zabezpečili plynulý a bezproblémový pohyb lietadiel v ovzduší. Letecké spoločnosti, piloti a letecké orgány sú povinné dodržiavať pravidlá týkajúce sa sekundárneho priestoru a zabezpečiť bezpečný letový zážitok pre všetkých cestujúcich.

Určený priestor na každej strane primárneho priestoru rozloženého pozdĺž nominálnej trate letu, v ktorom sa znižuje bezpečná výška nad prekážkami (pozri tie? primárny priestor).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *