pilot riadiaci

Pilot riadiaci – PF (Pilot Flying)

Pilot riadiaci je dôležitý pojem v leteckom priemysle a odkazuje na člena posádky, ktorý má za úlohu aktívne riadiť lietadlo počas letu. Tento pilot je zodpovedný za všetky manévre, riadenie letu a zabezpečenie bezpečného priebehu celej letovéj operácie. Pojem PF (Pilot Flying) sa používa na identifikáciu pilota, ktorý momentálne riadi letadlo a má na starosti jeho pohyb v priestore.

Pilot riadiaci má dôležitú úlohu pri riadení letu od vzlietnutia až po pristátie. Jeho povinnosti zahŕňajú udržiavanie správnej trajektórie letu, sledovanie všetkých prístrojov a indikácií, riadenie pohybu lietadla v rôznych fázach letu a reagovanie na akékoľvek zmeny v letových podmienkach.

Vo väčších lietadlách je bežné, že existujú dva piloti – pilot riadiaci a pilot pozorujúci (často označovaný ako PNF, Pilot Not Flying). Pilot riadiaci má priamočiare riadiace páky v rukách a riadi výšku, smer, nakláňanie a rýchlosť lietadla. Jeho úlohou je aj komunikovať s riadiacim vežou, navigovať podľa letových plánov a sledovať bezpečnostné a prevádzkové postupy počas letu.

Pilot riadiaci musí mať vysokú úroveň odbornosti, skúseností a schopností riešiť rôzne situácie, ktoré sa môžu počas letu vyskytnúť. Jeho rozhodnutia a zručnosti majú priamy vplyv na bezpečnosť letu a pohodlie cestujúcich.

Je dôležité, aby pilot riadiaci bol vždy ostražitý, koncentrovaný a v súlade s všetkými leteckými predpismi a postupmi. Jeho zodpovednosť za bezpečnosť a plynulosť letu je kľúčová pre úspešné a bezpečné letecké operácie.

PF means Pilot flying

PF znamená pilot řídící

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *