Pilot riadiaci PF

Pilot riadiaci (PF) označuje pilota, ktorý je v danom čase zodpovedný za ovládanie lietadla. Je to pilot, ktorý má aktuálnu kontrolu nad ovládacími prvkami letadla a riadi jeho pohyb a správanie sa v čase letu. Tento pilot má na starosti riadenie letu podľa predpísaných postupov, navigácie a bezpečnostných noriem.

Pilot riadiaci je zodpovedný za sledovanie letových parametrov, vrátane výšky, rýchlosti, kurzu a výšky letu. Má schopnosť rýchlo a efektívne reagovať na zmeny letových podmienok a situácií. Jeho úlohou je udržiavať stabilný let lietadla a zabezpečiť bezpečnosť posádky a cestujúcich.

V čase letu má pilot riadiaci na starosti aj komunikáciu so vzdušnou premávku a leteckou vežou. Zabezpečuje, že letadlo sa riadi podľa predpísaných trás a dodržiavajú sa všetky bezpečnostné a letecké postupy. V prípade potreby môže pilot riadiaci zmeniť trajektóriu letu alebo podniknúť núdzové opatrenia na základe aktuálnej situácie.

Pilot riadiaci má na starosti aj koordináciu s ostatnými členmi posádky, vrátane pilota dozorcu (PNF) a iných členov leteckej posádky. Je zodpovedný za správne vykonávanie letu a za to, aby všetci členovia posádky boli informovaní o aktuálnej situácii a plánoch letu.

Je dôležité, aby pilot riadiaci mal vysokú mieru koncentrácie, ostražitosti a rozhodnosti, pretože jeho rozhodnutia a akcie majú priamy vplyv na bezpečnosť a plynulý priebeh letu. Jeho schopnosť riadiť lietadlo s presnosťou a bezpečnosťou je kľúčová pre úspešný a bezproblémový let.

Pilot flying (PF) means the pilot, who for the time being, is in charge of the controls of an aircraft.

Pilot řídící (PF) znamená pilota, který v daném čase řídí letadlo.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥