Passenger s

Cestujúci – Passenger(s)

Cestujúci je termín používaný v leteckom priemysle na označenie ľudí, ktorí cestujú na palube lietadla z jedného miesta na druhé. Bez ohľadu na to, či ide o komerčné letecké linky, charterové lety alebo súkromné lietanie, cestujúci sú osoby, ktoré majú rezervované miesto na palube lietadla a prechádzajú leteckou dopravou z jedného miesta na druhé.

Cestujúci môžu cestovať rôznymi triedami služieb na palube lietadla, vrátane ekonomickej triedy, business triedy alebo prvej triedy, v závislosti od typu letu a preferencií cestujúceho. Ich bezpečnosť a pohodlie sú prioritou leteckých spoločností, a preto sú implementované rôzne bezpečnostné a pohodlie zabezpečujúce opatrenia, aby sa zabezpečila príjemná a bezpečná cestovná skúsenosť.

Cestujúci je označovaný skratkou PAX. Táto skratka je súčasťou systému kódovania a dekódovania informácií v leteckom priemysle, ktorý zabezpečuje jednotný a štandardizovaný spôsob komunikácie a dokumentácie, ako stanovuje Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) vo svojom Dokumente 8400 o skratkách a kódoch.

Passenger(s) má skratku PAX. PAX (Passenger(s)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥