Spot wind

Miestny vietor – Spot wind

Miestny vietor, známy aj ako Spot wind, je termín v leteckom priemysle, ktorý označuje rýchlosť a smer vetra na konkrétnom mieste alebo na konkrétnom bode letiska alebo iného letoviska. Táto informácia je veľmi dôležitá pre pilotov, dispečerov a ďalší personál zúčastnený na riadení letovej prevádzky. Presné poznanie miestneho vetra je nevyhnutné pre bezpečné štartovanie a pristávanie lietadiel, pretože vietor môže výrazne ovplyvniť ich letové vlastnosti.

Vetrom sa rozumie hmotnosť pohybujúca sa vo vzduchu, ktorá je spôsobená nerovnomerným zahrievaním zeme slnečným žiarením. Smer a rýchlosť vetra sú dôležité pre riadenie letu, pretože ovplyvňujú trajektóriu lietadla a jeho stabilitu počas letu. Miestny vietor je teda kritickým faktorom, ktorý musí byť presne zmeraný a zaznamenaný, aby umožnil bezpečné operácie vo vzduchu.

Miestny vietor je označovaný skratkou SPOT. Táto skratka je súčasťou systému kódovania a dekódovania informácií v leteckom priemysle, ktorý zabezpečuje jednotný a štandardizovaný spôsob komunikácie a dokumentácie, ako stanovuje Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) vo svojom Dokumente 8400 o skratkách a kódoch.

Spot wind má skratku SPOT. SPOT (Spot wind) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥