Stationary

Nepohyblivý – Stationary

Nepohyblivý, známy tiež ako Stationary, je termín používaný v leteckom priemysle na označenie stavu alebo polohy lietadla, ktoré sa nehýbe alebo nevykonáva žiadny pohyb. Tento termín je kritickým faktorom pre bezpečnosť leteckých operácií, pretože poskytuje informácie o stave lietadla v určitom okamihu. Je dôležité zaznamenávať, kedy je lietadlo nepohyblivé, pretože to ovplyvňuje letecké operácie, ako sú štartovanie, pristávanie, nakladanie a vykladanie nákladu a mnoho ďalších činností na letisku.

V leteckom kontexte môže byť nepohyblivé lietadlo na zemi alebo v hangári, čakajúce na údržbu, nakladanie alebo iné operácie. Táto informácia je dôležitá pre leteckých dispečerov, pilotov, pozemný personál a ďalších zúčastnených, aby zabezpečili bezpečné manipulácie s lietadlom v danom okamihu.

Nepohyblivý je označovaný skratkou STNR. Táto skratka je súčasťou systému kódovania a dekódovania informácií v leteckom priemysle, ktorý je v súlade s požiadavkami Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), ako je uvedené v Dokumente 8400 o skratkách a kódoch.

Stationary má skratku STNR. STNR (Stationary) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *