Označené

Označené (čím ) – Marked by

Vo svete leteckej dopravy je termín marked by používaný na označenie situácií, udalostí alebo oblastí, ktoré sú charakterizované určitými vlastnosťami, atribútmi alebo podmienkami. Tento termín sa používa na identifikáciu konkrétnej charakteristiky alebo vlastnosti, ktorá je prítomná v danom kontexte.

Keď hovoríme, že niečo je marked by, naznačujeme, že daný objekt, miesto alebo situácia má výnimočnú alebo špecifickú vlastnosť. Táto vlastnosť môže byť fyzická, ako napríklad viditeľné značky alebo označenia na povrchu lietadla, letiska alebo iných leteckých zariadeniach. Zároveň môže ísť aj o nehmotné charakteristiky, ako sú určité procesy, protokoly alebo podmienky, ktoré sú pre daný letecký kontext dôležité.

Vo vzdušnej doprave môže byť letecké vozidlo marked by špecifickými identifikačnými značkami alebo farbami, ktoré indikujú jeho pripadajúcu leteckú spoločnosť, kraj alebo typ lietadla. Tieto značky sú dôležité pre identifikáciu lietadiel vo vzduchu aj na zemi, umožňujúc leteckým kontrolným vežiam, technikom a ostatným personálom jednoduché rozpoznanie konkrétneho lietadla.

Marked by môže tiež znamenať špecifické poveternostné podmienky alebo meteorologické javy, ktoré sú charakteristické pre danú oblasť. Napríklad, oblasť leteckého letiska môže byť marked by častými turbulenciami alebo silnými vetrami, čo je dôležité pre pilotov, ktorí pristávajú a odlietajú z tohto letiska.

V leteckom odbore je dôležité poznať a porozumieť významu výrazov marked by, pretože tieto charakteristiky ovplyvňujú bezpečnosť, efektívnosť a riadenie leteckej dopravy. Identifikácia a pochopenie týchto špecifických vlastností pomáhajú zlepšovať bezpečnosť letectva a zabezpečovať bezproblémový priebeh leteckých operácií.

Označeno (čím ) – Marked by

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥