ADS-C dohoda

Termín ADS-C dohoda (ADS-C agreement) je v leteckom odbore dôležitým pojmom, ktorý označuje plán hlásení, ktorý stanovuje podmienky pre hlásenie údajov Automatic Dependent Surveillance-Contract (ADS-C). Tieto údaje sú požadované stanovišťom letových prevádzkových služieb a frekvencia hlásení ADS-C musí byť dohodnutá pred použitím tohto systému pri poskytovaní letových prevádzkových služieb.

V rámci ADS-C dohody sa stanovujú presné parametre, ktoré sú potrebné na bezproblémový a efektívny prenos údajov medzi pozemným systémom a lietadlami. Tieto parametre zahŕňajú množstvo a typy údajov, ktoré majú byť hlásené, ako aj frekvenciu týchto hlásení. Dohodnuté položky v rámci ADS-C dohody umožňujú účinnú výmenu dát medzi leteckými vozidlami a pozemným personálom, čo je nevyhnutné pre bezpečné a efektívne riadenie leteckej prevádzky.

Je dôležité poznamenať, že tieto položky dohody sú pevne stanovené a vymieňajú sa medzi pozemným systémom a lietadlami prostredníctvom kontraktu alebo sérií kontraktov. Táto štandardizovaná dohoda zabezpečuje, že údaje, ktoré sa hlásia pomocou systému ADS-C, sú konzistentné a spoľahlivé, čo je kľúčové pre riadenie leteckej navigácie a bezpečnosť.

ADS-C dohody majú kľúčový význam pre moderné letecké prevádzkové služby, pretože umožňujú leteckým vozidlám a leteckým kontrolným vežiam udržiavať aktívne a spoľahlivé spojenie, čo je nevyhnutné pre bezpečnú navigáciu, riadenie letov a reakciu na zmeny v leteckých plánoch. Táto dohoda je navrhnutá tak, aby maximalizovala efektívnosť a bezpečnosť leteckej dopravy, čo je v súlade s najnovšími medzinárodnými štandardmi a normami.

Plán hlášení, který stanoví podmínky hlášení údajů ADS-C (tj. údaje požadované stanovištěm letových provozních služeb a četnost hlášení ADS-C, která musí být dohodnuta před použitím ADS-C při poskytování letových provozních služeb). Poznámka: Položky dohody budou vyměňovány mezi pozemním systémem a letadly prostřednictvím kontraktu nebo sérií kontraktů.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥