Až za

Až za (miesto) – Until past (miesto)

Letecký výraz Until past sa v preklade na slovenčinu používa ako Až za, označujúci určité miesto v čase alebo priestore. Je to letecký termín, ktorý piloti a letecký personál často používajú na identifikáciu konkrétneho bodu v leteckom kontexte.

Tento výraz sa používa na stanovenie určitého časového alebo priestorového obdobia, do ktorého sa činnosť alebo letecký manéver má vykonať. Môže to zahŕňať napríklad časové obdobie, kedy sa má dokončiť určitý letový úsek alebo kedy sa má dosiahnuť určitá výška alebo pozícia vo vzduchu.

V kontexte leteckých operácií je presnosť a jednoznačnosť komunikácie veľmi dôležitá. Používanie presných termínov a výrazov, ako je Až za, umožňuje pilotom a členom leteckého personálu jasne komunikovať medzi sebou a zabezpečiť bezpečnosť a efektívnosť leteckých operácií.

Je dôležité, aby piloti a ďalší členovia leteckého personálu presne rozumeli a používali letecké termíny, ako je Až za, aby zabezpečili správnu navigáciu, plánovanie letu a komunikáciu medzi posádkou a kontrolnými vežami alebo inými leteckými zariadeniami.

Až za (místo) – Until past (place)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥