Mean sea level

Mean Sea Level (MSL) vo svete leteckej terminológie:

Mean Sea Level (MSL) alebo zemepisná priemerná hladina mora predstavuje referenčnú úroveň merania výšky alebo hladiny vody v moriach a oceánoch. Táto hodnota sa používa ako štandardný referenčný bod pre meranie výšky a nadmorskej výšky rôznych geografických prvkov, vrátane terénu, hôr, stavieb a lietadiel.

Význam Mean Sea Level (MSL) v leteckej navigácii:

Pre leteckú dopravu je dôležité poznať presnú nadmorskú výšku, na ktorej sa lietadlo nachádza počas letu. Mean Sea Level (MSL) slúži ako konzistentný meradlo, ktoré umožňuje pilotom a leteckým systémom správne určiť ich polohu vzhľadom na povrch Zeme. Výška lietadla nad Mean Sea Level sa často používa pri riadení letov, navigácii, plánovaní letových trás a vykonávaní bezpečných pristátí.

Záver:

Mean Sea Level (MSL) je kľúčovým pojmom v leteckej navigácii, ktorý poskytuje spoľahlivý referenčný bod pre meranie nadmorskej výšky lietadiel a iných geografických entít. Jeho význam v leteckej bezpečnosti a presnosti merania výšky robí z Mean Sea Level kľúčový prvok v leteckých operáciách.

Mean sea level má skratku MSL. MSL (Mean sea level) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *