Nad strednou hladinou mora

Above Mean Sea Level (AMSL) je termín používaný v leteckých a geodetických kontextoch na označenie výšky nad priemernou hladinou mora. Tento pojem je zásadný pre leteckú navigáciu a pomáha pilotom a navigátorom určiť presnú vzdialenosť medzi letiskom alebo iným bodom a hladinou mora.

Údaje o výške nad priemernou hladinou mora sú nevyhnutné pre bezpečnú navigáciu letu, najmä pri pristávaní a vzlietaní. Tieto informácie pomáhajú pilotom určiť optimálnu trajektóriu letu a zabezpečujú, že lietadlo udržiava bezpečnú výšku nad terénom a prekážkami. Pri pristávaní je dôležité poznať výšku nad priemernou hladinou mora, pretože to pomáha pilotom určiť správnu výšku nad pristávacou dráhou a zabezpečiť bezpečné pristátie.

V leteckých dokumentoch a komunikácii sa skratka AMSL používa na označenie Above Mean Sea Level. Táto skratka je štandardizovaná a uznávaná v celom leteckom priemysle, aby zabezpečila jednotné a presné porozumenie výške nad priemernou hladinou mora medzi všetkými leteckými profesionálmi.

Význam termínu Above Mean Sea Level je zrejmý pri plánovaní letových trás, najmä pri prekračovaní horských oblastí alebo pri letoch nad oceánmi. Táto informácia je tiež dôležitá pre výpočty paliva a výpočty doletu, ktoré sú kľúčové pre efektívne riadenie letu.

V konečnom dôsledku pochopenie výšky nad priemernou hladinou mora je zásadné pre bezpečný a spoľahlivý letecký prevádzkový proces. Presné meranie tejto vzdialenosti je kľúčové pre zabezpečenie bezpečnosti letu a znižovanie rizika nehôd, čo je neustále poslanie leteckého priemyslu.

Nad střední hladinou moře – Above mean sea level

Above mean sea level má skratku AMSL. AMSL (Above mean sea level) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥