audit

Audit znamená akýkoľvek postup alebo proces používaný na sledovanie súladu na vnútroštátnej úrovni. Zahŕňa audity bezpečnostnej ochrany, inšpekcie, prieskumy, testy a vyšetrovania.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥