Hladina

Hladina – Level

V letectve je termín hladina (level) všeobecným pojmom používaným na vyjadrenie vertikálnej polohy lietadla počas letu. Tento termín sa môže vzťahovať na rôzne druhy výšok, vrátane výšky nad zemou, nadmorskej výšky, výšky nad letiskom alebo letovej hladiny.

Vo vzdušnej doprave sa hladina letu používa na určenie výšky, na ktorej sa lietadlo nachádza voči pevnému povrchu Zeme alebo ktorá je meraná nad morom. Pri navigácii a riadení letov sa piloti a letecké posádky riadia touto vertikálnou pozíciou, aby udržali bezpečný odstup od zeme a iných objektov na povrchu.

Je dôležité rozlíšiť rôzne druhy hladín letu. Výška nad zemou znamená vzdialenosť od zeme alebo terénu, ktorú lietadlo momentálne udržiava. Nadmorská výška je vzdialenosť nad hladinou mora a je dôležitá pre lety nad rôznymi terénmi a geografickými územiami. Výška nad letiskom je vzdialenosť od povrchu konkrétneho letiska, čo je dôležité pri pristávaní a vzlietaní.

Okrem toho sa termín letová hladina používa na označenie špecifickej vertikálnej výšky, na ktorej sa lietadlá pohybujú.

Pojem level je dôležitý pre bezpečný let, pretože umožňuje pilotom udržiavať presnú vertikálnu polohu vo vzduchu a zabrániť kolíziám s inými lietadlami. Piloti používajú výškomery na meranie aktuálnej výšky nad zemou alebo nadmorskú výšku, a taktiež navigačné systémy na udržanie správnej letovej hladiny.

Vo frazeológii leteckej komunikácie sa výraz level používa v spojení s rôznymi slovnými spojeniami, ako napríklad výška nad zemou alebo nadmorská výška, na označenie aktuálnej vertikálnej polohy lietadla. Tieto údaje sú dôležité pre riadenie letovej prevádzky a zabezpečenie bezpečnosti leteckých operácií.

Všeobecný výraz používaný k vyjádření vertikální polohy letadla, znamenající buď výšku, nadmořskou výšku nebo letovou hladinu.

Všeobecný výraz vzťahujúci sa na vertikálnu polohu lietadla počas letu, ktorý znamená buď výšku nad zemou, výšku nad letiskom, nadmorskú výšku alebo letovú hladinu. Poznámka: Vo frazeológii sa hladina letu vyjadruje výrazmi: “výška nad zemou”, “výška nad letiskom”, “nadmorská výška”, “letová hladina”, podľa platných postupov na nastavenie výškomera.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥