Konverzia licencie

Konverzia licencie – Vydanie JAR-FCL licencie na základe licencie vydané licenčným orgánom ne-JAA štátu.

Konverzia licencie je proces, ktorý umožňuje držiteľom leteckých licencií vydaných mimo JAA (Joint Aviation Authorities) štátov získať JAR-FCL (Joint Aviation Requirements – Flight Crew Licensing) licenciu na základe svojej existujúcej licencie.

Podstata konverzie licencie

Proces konverzie licencie sa vzťahuje na držiteľov licencií vydaných licenčnými orgánmi, ktoré nie sú súčasťou JAA. Títo držitelia môžu žiadať o konverziu svojej existujúcej licencie na licenciu v súlade s JAR-FCL.

Konverzia licencie zahŕňa posúdenie a vyhodnotenie licencie vydané ne-JAA štátom a určenie, či spĺňa požiadavky JAR-FCL. To zahŕňa skontrolovanie kvality a obsahu tréningu a skúšok, ktoré musia byť v súlade s požiadavkami JAA. Ak je licencia z iného štátu uznávaná ako ekvivalentná, môže byť vydaná JAR-FCL licencia.

Výhody konverzie licencie

Konverzia licencie má niekoľko výhod pre držiteľov licencií. Umožňuje im pokračovať v leteckej kariére v krajinách, ktoré sú členmi JAA, a získať licenciu, ktorá je medzinárodne uznávaná. Týmto spôsobom môžu piloti pracovať v rôznych častiach sveta a využiť väčšie príležitosti pre leteckú kariéru.

Záver

Konverzia licencie je dôležitým procesom pre pilotov, ktorí chcú pracovať v leteckom priemysle v krajine, ktorá je súčasťou JAA. Tento proces umožňuje pilotom s existujúcimi licenciami získavať medzinárodne uznávané JAR-FCL licencie a rozvíjať svoju kariéru v oblasti leteckej dopravy.

The issue of a JAR-FCL licence on the basis of a licence issued by a non-JAA State.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥