Veľký letún

Letecký odborný výraz Large aeroplane sa v slovenčine prekladá ako Veľký letún. Termín veľký letún označuje letadlo s maximálnou certifikovanou vzletovou hmotnosťou viac ako 5 700 kg (12 500 libier). Kategória Veľký letún nezahŕňa letadlá kategórie commuter aeroplane (Pre kategóriu letadla pre sběrnou dopravu pozrite JAR 23.1 a JAR 23.3).

Veľký letún je definovaný podľa svojej maximálnej schválenej vzletovej hmotnosti, ktorá zabezpečuje, že ide o ťažšie a väčšie lietadlo, ktoré vyžaduje špeciálne povolenia a školenie pre pilotov. V tejto kategórii sa zohľadňujú zvláštne požiadavky na bezpečnosť a technické normy, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku takýchto väčších letúnov.

Veľké letadlo predstavuje dôležitú časť leteckej dopravy, schopné prepravy väčšieho počtu cestujúcich na dlhé vzdialenosti. Ich robustná konštrukcia a schopnosť prepravovať veľké množstvo nákladu ich činí kľúčovými hráčmi vo svete leteckej dopravy.

Large aeroplane means an aeroplane of more than 5 700 kg (12, 500 pounds) maximum certificated take-off weight. The category Large Aeroplane does not include the commuter aeroplane category (For commuter aeroplane category, see JAR 23. 1 and JAR 23. 3).

Velký letoun znamená letoun, jehož maximální schválená vzletová hmotnost je větší než 5 700 kg (12 500 liber). Kategorie “velký letoun” nezahrnuje kategorii letounu pro sběrnou dopravu (Kategorie letounu pro sběrnou dopravu je definována v JAR 23. 1 a JAR 23. 3).

Letoun s maximální vzletovou hmotností větší než 5 700 kg.

Letún s maximálnou schválenou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 5 700 kg.

Komentáre k článku Veľký letún (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥