Transmisometr

Transmisometr, známy aj ako transmissometer, je špecializovaný prístroj používaný v leteckom priemysle na meranie schopnosti atmosféry prenášať svetlo. Tento zariadenie je dôležité pre letiská a letecké organizácie, pretože pomáha určiť viditeľnosť na letiskových dráhach, čo je kritický faktor pre bezpečný letecký provoz.

Transmisometre sú umiestnené na rôznych miestach letiska a ich úlohou je meranie množstva svetla, ktoré je schopné preniknúť cez atmosféru a dosiahnuť senzor zariadenia. Tieto merania sú potom použité na výpočet viditeľnosti na dráhe, čo je kľúčové pre pilotov pri pristávaní a vzlietaní.

V praxi to funguje tak, že transmisometr posiela svetelný lúč do atmosféry. Ak je viditeľnosť dobrá, veľká časť svetla sa vráti späť k senzoru, a teda transmisometr zaznamená vysokú hodnotu. V prípade zléj viditeľnosti, keď je atmosféra zahmlená alebo plná iných častíc, len málo svetla sa vráti k senzoru, čo znamená nízku hodnotu na transmisometri.

Informácie z transmisometra sú následne poskytnuté pilotom, čo im umožňuje posúdiť aktuálne podmienky na dráhe. Toto je zásadné pri rozhodovaní, či sú podmienky vhodné na pristátie alebo vzlet. Piloti potrebujú poznať viditeľnosť na dráhe, aby mohli bezpečne riadiť lietadlo a zabezpečiť bezproblémový priebeh operácií.

Transmisometre sú kľúčovými nástrojmi pre letiská v rámci bezpečnostných noriem a predpisov. Ich presné merania pomáhajú minimalizovať riziko nehôd spojených s obmedzenou viditeľnosťou, čím prispievajú k celkovej bezpečnosti leteckého priemyslu.

Transmisometr (uvést RWY a kde je to možné i označení) – Transmissometer (specify RWY and, where applicable, designator(s) of transmissometer(s))

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥