Štrk

Letecký Odborný Výraz: Štěrk

Vo svete leteckých operácií je bezpečnosť prioritou číslo jedna. Preto je dôležité mať presné a jednoznačné termíny na označenie rôznych povrchov, ktoré môžu ovplyvniť letové operácie. Jedným z týchto termínov je štěrk, ktorý sa v anglickom jazyku označuje ako gravel.

Štěrk predstavuje povrch tvorený drobnými kameňmi a pieskom. Tento typ povrchu sa používa na niektorých letiskách, heliportoch a pristávacích plochách pre vrtuľníky. Pre pilotov je dôležité poznať povrch, na ktorom budú pristávať, pretože rôzne typy povrchov môžu vyžadovať rôzne techniky a prístroje pri pristátí a vzlietaní.

V leteckom kóde je štěrk označovaný skratkou GRVL. Táto skratka je súčasťou medzinárodných noriem a kódov, ktoré sú stanovené organizáciou ICAO (International Civil Aviation Organization). ICAO je globálna organizácia, ktorá vyvíja normy a odporúčania pre letecké operácie s cieľom zabezpečiť bezpečnosť, efektívnosť a jednotnosť vo svete leteckej dopravy.

Pre leteckých profesionálov je dôležité byť oboznámený s rôznymi povrchmi, vrátane štěrku, aby mohli bezpečne navigovať po rôznych letiskách a pristávacích plochách. Poznanie povrchu umožňuje pilotom a ďalším členom posádky prijať správne rozhodnutia a zabezpečiť bezpečné letové operácie na rôznych miestach po celom svete.

Štěrk – Gravel

Gravel má skratku GRVL. GRVL (Gravel) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥