Nachádzať sa nad

Letecký Odborný Výraz: Nacházet se nad

Termín nacházet se nad v letectve označuje polohu lietadla vzhľadom k určenému bodu alebo oblasti na zemi, ktorým lietadlo prechádza alebo cez ktorý prechádza. V angličtine je tento výraz známy ako overhead.

Kedykoľvek lietadlo prechádza nad určitým miestom, bodom záujmu alebo letiskom, hovoríme, že je overhead tohto miesta. Táto pozícia sa používa pri navigácii a pri komunikácii medzi pilotom a letovým dispečingom. Je to dôležitý výraz, ktorý umožňuje jasnú a presnú komunikáciu o polohe lietadla v vzduchu.

Pre pilotov je dôležité mať presné informácie o tom, kde sa nachádzajú nad určitým miestom, najmä pri pristávaní alebo vzlietaní. Výraz nacházet se nad alebo overhead je kľúčový pri určovaní vhodnej výšky pre pristávanie a vzlietanie. Piloti vedia, že pri pristávaní by mali byť v určitej výške nad konkrétnym bodom, čo zabezpečuje bezpečné pristátie na pristávacej dráhe.

V leteckom komunikačnom prostredí sa používa výraz overhead na označenie tejto špecifické pozície lietadla. Informácia o polohe nad konkrétnym miestom je dôležitá pre bezpečné a presné riadenie letu. Piloti prijímajú pokyny od letového dispečingu týkajúce sa ich polohy nad bodom záujmu, čo prispieva k bezpečnosti a účinnosti leteckých operácií.

Nacházet se nad – Overhead

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥