Kvalifikácia

Rating je termín používaný v leteckom priemysle na označenie určitých kvalifikácií alebo oprávnení, ktoré sú uvedené v pilotných alebo iných leteckých preukazoch zpôsobilosti. Tieto záznamy sú dôležité pre pilotov, leteckých inštruktorov a ďalších leteckých profesionálov, pretože definujú ich schopnosti, obmedzenia a oprávnenia v rámci leteckých operácií.

Rating, alebo po slovensky Kvalifikácia, je záznam uvedený v průkaze způsobilosti alebo k němu pripojený, ktorý určuje osobitné podmienky, práva alebo obmedzenia týkajúce sa daného průkazu způsobilosti. Môže to zahŕňať špecifické typy lietadiel, ktoré má pilot právo riadiť, povolené letecké operácie, alebo iné špecifické zručnosti alebo schopnosti, ktoré pilot získal.

Tieto kvalifikácie sú dôležité pre bezpečnosť leteckých operácií, pretože zabezpečujú, že piloti majú potrebné zručnosti a schopnosti na riadenie konkrétnych typov lietadiel alebo vykonávanie špecifických letových úloh. Sú tiež dôležité pre úrady civilného letectva a letecké organizácie, ktoré sledujú a regulujú dodržiavanie leteckých predpisov a normatívov.

Pre leteckých profesionálov je dôležité udržiavať a obnovovať tieto kvalifikácie podľa príslušných predpisov a noriem. To zabezpečuje, že piloti sú vždy dobre pripravení na riadenie lietadiel a vykonávanie rôznych letových operácií s maximálnou bezpečnosťou a efektivitou.

Záznam uvedený v průkazu způsobilosti, nebo k němu připojený a tvořící jeho část, stanovující zvláštní podmínky, práva nebo omezení vztahující se k tomuto průkazu způsobilosti.

Záznam v průkazu způsobilosti stanovující zvláštní podmínky, práva nebo omezení, vztahující se k danému průkazu způsobilosti.

Kvalifikácia je údaj uvedený v preukaze spôsobilosti, ktorý stanovuje oprávnenia, osobitné podmienky alebo obmedzenia spojené s týmto preukazom spôsobilosti.

Oprávnenie uvedené v preukaze spôsobilosti a tvoriace jeho súčasť, ktoré určuje zvláštne podmienky, práva alebo obmedzenia týkajúce sa takéhoto preukazu spôsobilosti.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥