Utorok

Úterý je druhý deň v týždni, nasledujúci po pondelku a predchádzajúci stredu. V anglickom leteckom odbore sa úterok označuje ako Tuesday. Skratka pre úterok je TUE. Táto skratka je súčasťou systému kódovania a dekódovania informácií používaného v leteckých dokumentoch, ktorý je plne v súlade s predpismi Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) uvedenými v Dokumente 8400 – Skratky a kódy.

Úterok je stredný deň pracovnej týždňa a predstavuje druhý deň od začiatku štandardného pracovného týždňa v mnohých krajinách. V leteckom priemysle je dôležité poznať a porozumieť správnemu označeniu dní v týždni, pretože to ovplyvňuje plánovanie letových operácií, prípravu posádky a ďalšie letecké aktivity.

Systém skratiek a kódov, vrátane skratky TUE pre úterok, zabezpečuje jednotné a štandardizované označovanie dní v týždni vo všetkých leteckých dokumentoch. Tým sa znižuje možnosť zmedzenia a chyb pri komunikácii medzi leteckými profesionálmi, čo je kritické pre bezpečné a efektívne riadenie leteckých operácií.

Úterý – Tuesday

Tuesday má skratku TUE. TUE (Tuesday) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥