Zemepisná dĺžka

Zemepisná dĺžka, známa aj ako zemepisný meridián, je geografický parameter, ktorý určuje polohu miesta na Zemi východne alebo západne od nultého meridiánu, ktorý prechádza Greenwichom, Londýnom, Veľkou Britániou. Zemepisné dĺžky sa merajú v stupňoch, minútach a sekundách a označujú vzdialenosť od nultého meridiánu. Kladné hodnoty zemepisnej dĺžky indikujú polohu na východ od Greenwicha, zatiaľ čo záporné hodnoty označujú polohu na západ od Greenwicha.

Zemepisné dĺžky majú kľúčový význam pre navigáciu, kartografiu a leteckú dopravu. V leteckom kontexte sú zemepisné dĺžky neoddeliteľnou súčasťou leteckých plánov, navigačných systémov a celkovej bezpečnosti letu. Piloti a leteckí dispečeri používajú zemepisné dĺžky na určenie polohy lietadla, plánovanie letových trás a výpočty času letu.

Práca s zemepisnými dĺžkami je kľúčová pre globálnu leteckú dopravu a medzinárodnú spoluprácu. Vo svete bez hraníc a so stále sa zvyšujúcou intenzitou leteckej dopravy je presné určenie zemepisnej dĺžky nevyhnutné pre bezpečné a efektívne riadenie leteckej premávky. Zemepisné dĺžky nám pomáhajú lepšie porozumieť svetu okolo nás a umožňujú nám pohybovať sa bezpečne a spoľahlivo po celom svete.

Zeměpisná délka – Longitude

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥