Hmla

Mlha – Fog

Fog má skratku FG. FG (Fog) patrí medzi skratky a kódy, ktoré sú potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov a sú plne v súlade s Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Mlha – Fog

Fog má skratku FG. FG (Fog) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥