natáčanie

Možnosť otočenia alebo natočenia – Slewable

Slewable je technický termín v leteckom kontexte, ktorý označuje schopnosť otočiť alebo natočiť určité zariadenie, anténu alebo senzor na leteckom systéme. Táto vlastnosť umožňuje zariadeniu pohybovať sa alebo rotovať podľa potreby, čo je dôležité pre správne zameranie, sledovanie alebo komunikáciu. V leteckej technike je kľúčové, že určité zariadenia sú slewable, pretože im umožňuje pružne a presne reagovať na rôzne podmienky a požiadavky letu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥