Volt

Volt (značka: V) je jednotka merania elektrického napätia. Definuje sa ako napätie medzi dvoma bodmi vodiča, cez ktoré prechádza stabilný prúd 1 A, pričom spotrebovaný výkon v tomto vodiči je rovný 1 W.

Elektrické napätie, merané v voltách, je základným pojmom v elektrotechnike. Označuje silu elektrického poľa medzi dvoma bodmi a udáva, aký potenciálny rozdiel existuje medzi týmito bodmi. Vyššie napätie znamená silnejšie elektrické pole a väčšiu schopnosť pohybu elektrického náboja. Jednotka volt je pomenovaná po talianskom fyzikovi Alessandru Voltovi, ktorý významne prispel k štúdiu elektrických javov a chemických reakcií.

Volt je dôležitým meracím parametrom pre elektrické obvody a zariadenia. Umožňuje inžinierom a technikom presne určiť napätie v elektrických systémoch, čo je nevyhnutné pre správne fungovanie elektronických prvkov. Elektrické napätie je základným stavebným kameňom elektrických obvodov a zohráva kľúčovú úlohu vo všetkých aspektoch moderného života, od domácností až po priemysel a dopravu.

Volt je napětí mezi dvěma body vodiče, jímž protéká stálý proud 1 A, je-li výkon spotřebovaný ve vodiči mezi těmito dvěma body roven 1 W.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥