Letový čas

Letový čas – Flight Time

Termín flight time v leteckom kontexte označuje celkový čas od okamihu, keď sa lietadlo prvýkrát začne pohybovať v súvislosti s daným letom, až po jeho zastavenie po skončení letu. Tento čas zahŕňa všetky etapy letu, vrátane taxiing (pohyb po pristávacej dráhe pred vzletom a po pristátí), vzletu, letu na trase, pristátia a vybavovania na letisku po pristátí.

Presný letový čas je kritickým údajom pre letovú prevádzku a riadenie letov. To zahŕňa plánovanie letových trás, odhadovaný čas príchodu, výpočet paliva potrebného pre daný let, sledovanie dodržiavania leteckých predpisov týkajúcich sa maximálneho letového času a minimálnych odpočinkových období pilotov, a tiež výpočet celkového času, ktorý lietadlo strávi vo vzduchu.

Letový čas je dôležitým ukazovateľom efektivity leteckej prevádzky. Lietadlá s kratším letovým časom môžu byť schopné vykonávať viac letov v krátkom čase, čo zvyšuje ich hospodárnosť a produktivitu. Preto je sledovanie, správa a optimalizácia letového času kľúčovým aspektom riadenia leteckých operácií.

Celkový čas od okamihu, keď sa lietadlo prvýkrát začne pohybovať v súvislosti s daným letom do zastavenia po skončení letu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥