Actual time of arrival

Skutočný čas príchodu – Actual time of arrival

Skratka ATA (Actual time of arrival) je letecký odborný výraz, ktorý sa používa na označenie skutočného času príchodu lietadla na cieľové letisko alebo destináciu. Táto hodnota je kritická pre letecké operácie, pretože umožňuje presné plánovanie a koordináciu v leteckom priemysle.

ATA predstavuje čas, keď lietadlo fyzicky pristane na príslušnom letisku alebo mieste určenia. Tento čas je dôležitý pre rôzne aspekty leteckej prevádzky, vrátane riadenia letov, nakladania a vykladania nákladu, a tiež pre cestujúcich, ktorí potrebujú presné informácie o prílete.

V prípade medzinárodných letov a letov medzi rôznymi časovými pásmi je ATA ešte dôležitejší, pretože umožňuje efektívne plánovanie spojov, transferov a ďalších operácií, ktoré sú časovo citlivé. Presné sledovanie a komunikácia skutočného času príchodu sú nevyhnutné pre zabezpečenie plynulých a bezpečných leteckých operácií.

Vďaka skratke ATA je možné rýchlo a jednoznačne označiť čas príchodu lietadla, čo pomáha vytvárať efektívne letové plány a zabezpečuje, že letecké operácie sú organizované a bezproblémové. Použitie tejto skratky prispieva k zvýšenej bezpečnosti a efektívnosti v leteckom priemysle.

Actual time of arrival má skratku ATA. ATA (Actual time of arrival) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥