vlnové pásmo

Letecký Odborný Výraz: Vlnové Pásmo (Wave Band)

Vlnové pásmo je v leteckom kontexte dôležitým pojmom, ktorý sa týka rádiových komunikácií a navigácie v leteckej doprave. Ide o špecifický rozsah rádiových vĺn, ktorý sa používa na prenos informácií medzi lietadlom a pozemnými stanovišťami alebo inými lietadlami. Tieto vlnové pásma sú pridelené pre rôzne účely, vrátane letových komunikačných systémov, rádiových navigačných systémov, a ďalších komunikačných potrieb v leteckom priemysle.

Použitie Vlnových Pásiem v Leteckej Doprave:

Vlnové pásmo je dôležité pri riadení leteckej komunikácie a navigácie. Rôzne frekvenčné pásma sú pridelené pre rôzne účely, čo umožňuje efektívne a bezpečné vzájomné pôsobenie medzi lietadlami a leteckými kontrolnými vežami alebo medzi lietadlami samotnými. Vlnové pásmo umožňuje presnú komunikáciu medzi pilotmi a pozemnými dispečermi, ako aj zabezpečuje navigáciu na presné ciele pomocou rádiových signálov.

Význam Vlnových Pásiem v Leteckom Priemysle:

Vlnové pásmo je kľúčovým prvkom pre bezpečnú a efektívnu leteckú dopravu. Presné alokácie frekvencií a ich správne využívanie zabezpečujú, že lietadlá môžu komunikovať s pozemnými kontrolnými vežami, navigovať na svojich trasách a udržiavať spojenie s ostatnými lietadlami v okolí. To je nevyhnutné pre bezpečnosť, koordináciu letov a pre minimalizáciu rizík spojených s leteckou dopravou.

Vlnové Pásmo – Wave Band

Termín Vlnové Pásmo má skratku VP. VP (Wave Band) patrí medzi letecké skratky a kódy, ktoré sú v súlade s pravidlami Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), ako je uvedené v Dokumente 8400 – Skratky a Kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥