Signál

Letecký Odborný Výraz: Signál (Signal)

Signál v leteckom kontexte predstavuje dôležitú formu komunikácie medzi lietadlami, pozemnými stanovišťami a ďalšími leteckými zariadeniami. Ide o prostriedok na prenos informácií, ktorý je nevyhnutný pre bezpečný a efektívny priebeh letu. Signály môžu mať rôzne formy, vrátane vizuálnych, zvukových alebo elektronických indikácií, ktoré sú používané na komunikáciu rôznych informácií v leteckom priemysle.

Význam Signálu v Leteckej Doprave:

Signály sú základným prostriedkom komunikácie v leteckom prostredí. Piloti používajú signály na indikáciu svojich zámerov, pohybov a potrieb ostatným pilotom alebo pozemným kontrolným vežiam. Tieto signály sú štandardizované a medzinárodne uznané, čo umožňuje jednotnú komunikáciu medzi leteckými profesionálmi bez ohľadu na ich pôvod alebo miesto operácií.

Okrem toho sa signály v leteckom priemysle používajú aj na indikáciu stavu lietadla, ako napríklad svetlá na krídlach a chvostovke, ktoré signalizujú rôzne podmienky letu, vrátane štartu, pristátia a iných dôležitých momentov v leteckej prevádzke.

Signál – Signal

Termín Signál má skratku SIG. SIG (Signal) patrí medzi letecké skratky a kódy, ktoré sú v súlade s pravidlami Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), ako je uvedené v Dokumente 8400 – Skratky a Kódy.

Signál – Signal

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥