Advise

Letecký Odborný Výraz: Advise (Rada)

Advise je termín, ktorý sa v leteckom priemysle používa na označenie procesu dávania rady alebo odporúčania pilotom, posádkam a leteckým profesionálom v súvislosti s rôznymi aspektmi letu a bezpečnosti. Tieto rady môžu zahŕňať navigačné pokyny, doporučené letové trasy, informácie o počasí, bezpečnostné postupy a ďalšie relevantné informácie, ktoré môžu ovplyvniť priebeh letu alebo bezpečnosť na palube lietadla.

V leteckom priemysle je dôležité mať štandardizovaný spôsob komunikácie, vrátane podávania rád a odporúčaní. Advise je štandardným termínom, ktorý sa používa na označenie formálneho procesu, ktorým sa posádka alebo piloti dostávajú k dôležitým informáciám, ktoré môžu ovplyvniť ich rozhodnutia počas letu.

Rola Advise v Leteckej Doprave:

Advise je kritickým aspektom leteckej bezpečnosti a efektívnej prevádzky. Poskytnutie presných a spoľahlivých rád môže prispieť k bezpečnému letu a minimalizácii rizík spojených s leteckou prevádzkou. Zároveň pomáha pilotom a posádkam pri správnom rozhodovaní v situáciách, ktoré môžu byť náročné alebo nebezpečné.

Advise – ADZ

Termín Advise má skratku ADZ. ADZ (Advise) patrí medzi letecké skratky a kódy, ktoré sú v súlade s pravidlami Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), ako je uvedené v Dokumente 8400 – Skratky a Kódy.

Advise má skratku ADZ. ADZ (Advise) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥