Nimbostratus

Nimbostratus je meteorologický termín, ktorý označuje typ oblačnosti, ktorá je spojená s dlhotrvajúcimi zrážkami a často s nepriaznivým počasím. Tento typ oblakov patrí medzi nízke oblačnosti a je charakterizovaný svojou hustou a rovnomernou štruktúrou, ktorá zakrýva celú oblohu.

Nimbostratusové oblaky sú schopné produkovať spojitý a intenzívny dážď alebo sneh počas dlhších období. Zrážky spojené s nimbostratusovými oblakmi môžu byť mierné až ťažké a vyskytovať sa môžu aj v podobe iných atmosférických javov, ako sú krupa, dážď so snehom alebo slabé búrky. Tieto oblaky majú obvykle šedú alebo tmavú farbu, pretože blokujú väčšinu slnečného svetla.

Nimbostratusové oblaky vznikajú v stabilných atmosférických podmienkach, kde vzduch stúpa pomaly a postupne. Voda v ovzduší kondenzuje a tvorí hustú vrstvu oblakov, ktorá vedie k trvácemu zrážkovému počasiu. Tento typ oblakov sa často vyskytuje v spojení s frontálnymi systémami, ktoré prinášajú dlhodobé obdobia dažďa alebo snehu.

Skratka pre nimbostratus je NS. Táto skratka je súčasťou medzinárodných štandardov a kódov stanovených organizáciami ako ICAO (International Civil Aviation Organization). Tieto kódy a skratky sa používajú v leteckom priemysle na jasné a jednotné označenie meteorologických javov, vrátane typov oblakov, čo prispieva k bezpečnosti a efektívnosti leteckej dopravy.

Nimbostratus – Nimbostratus

Nimbostratus má skratku NS. NS (Nimbostratus) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *