Way-point

V leteckej navigácii je termín Way-point často používaný na označenie konkrétneho bodu alebo miesta v priestore, definovaného pomocou zemepisných súradníc alebo iných navigačných parametrov. Tieto body slúžia na určenie presného miesta v leteckom priestore a sú dôležité pre plánovanie letov a navigáciu lietadiel.

Way-pointy majú rôzne využitie v leteckom priemysle. Sú používané na plánovanie trás letu, určenie optimálnych ciest, navigáciu počas letu, vrátane pristátia a vzlietania, a tiež na sledovanie polohy lietadla v reálnom čase. Tieto body môžu byť definované na základe geografických oblastí, ako sú mestá, hory, jazerá alebo iné významné miesta, alebo na základe umelých navigačných bodov vytvorených leteckými autoritami.

Way-pointy majú skratku WPT, ktorá je používaná na identifikáciu týchto bodov v leteckých dokumentoch a komunikácii. Táto skratka je súčasťou štandardov a kódov stanovených medzinárodnými organizáciami, ako je ICAO (International Civil Aviation Organization), ktoré zabezpečujú konzistentné používanie termínov a skratiek vo svetovom leteckom priemysle.

Way-pointy sú neoddeliteľnou súčasťou moderných leteckých systémov a pomáhajú pilotom a leteckým dispečerom pri bezpečnom a efektívnom riadení letov. Ich presné určenie a sledovanie zvyšujú bezpečnosť letov a prispievajú k efektívnejšiemu využívaniu leteckého priestoru.

Way-point má skratku WPT. WPT (Way-point) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥