Dojazdová dráha

Dojezdová dráha, špecifikovaná v príslušnom leteckom prostredí ako RWY (Runway), je kritická súčasť leteckých operácií a bezpečnosti letu. Dojezdová dráha, tiež známa ako stopway, predstavuje oblasť za koncom vzletovej dráhy, ktorá je rovnako široká ako vzletová dráha a je zameraná na predĺženú os vzletovej dráhy. Je navrhnutá tak, aby podporovala lietadlo počas prerušeného vzletu, pričom nespôsobuje škody na jeho štruktúre. Táto plocha je určená na použitie na dekeleráciu lietadla počas prerušeného vzletu a je špecifikovaná leteckými úradmi.

Dojezdová dráha je vymedzená pravouholníková plocha na konci použiteľnej dĺžky rozjazdu, upravená tak, aby na nej mohlo lietadlo bezpečne zastaviť, ak je potrebné prerušiť vzletovú operáciu. Je dôležitá pre bezpečnosť letu, pretože umožňuje lietadlu bezpečný manéver v prípade neplánovaných situácií počas vzletu.

Dojezdová dráha je dôkladne navrhnutá a označená správou letiska tak, aby pilotom poskytovala bezpečný priestor na zastavenie lietadla, ak je to nevyhnutné. Je to jedna z kritických častí letiska, ktorá je dôkladne monitorovaná a udržiavaná, aby sa zabezpečila bezpečnosť všetkých letov a posádok.

Skratka RWY označuje konkrétnu vzletovú dráhu, ku ktorej je dojezdová dráha priradená. Táto špecifikácia je dôležitá pre pilotov, ktorí musia mať presné informácie o dostupných priestoroch na vzlietanie a pristávanie, aby mohli riadiť lietadlo bezpečne a efektívne.

Dojezdová dráha (uvést RWY) – Stopway (specify RWY)

Dojezdová dráha – Stopway

Vymedzená pravouhlá plocha naväzujúca na koniec použiteľnej dĺžky rozjazdu upravená tak, aby na nej mohlo lietadlo zastaviť pri prerušenom vzlete.

Stopway means an area beyond the take-off runway, no less wide than the runway and centred upon the extended centreline of the runway, able to support the aeroplane during an abortive take-off, without causing structural damage to the aeroplane, and designated by the airport authorities for use in decelerating the aeroplane during an abortive take-off.

Dojezdová dráha znamená plochu za vzletovou dráhou s ní nejméně stejně širokou a symetrickou k její prodloužené ose, schopnou unést letoun při přerušeném vzletu bez poškození jeho konstrukce, a určenou správou letiště k použití pro jeho zpomalování při přerušeném vzletu.

Vymezená pravoúhlá plocha na zemi navazující na konec použitelné délky rozjezdu, upravená tak, aby na ní mohlo letadlo zastavit při přerušeném vzletu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *