Prístrojová dráha

Prístrojová dráha predstavuje jeden z kľúčových prvkov v modernej leteckej infraštruktúre, ktorý umožňuje lietadlám pristávať a vzlietať za obmedzených viditeľností. Zvyšuje bezpečnosť a efektivitu letov, keď je viditeľnosť znížená kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam alebo v noci.

Jedná sa o špecificky vybavenú vzletovú a pristávaciu dráhu, ktorá je navrhnutá tak, aby podporovala prístrojové priblíženie. Toto priblíženie sa delí do niekoľkých kategórií na základe presnosti vybavenia a dostupných vizuálnych prostriedkov:

  • a) Vzletová a pristávacia dráha na nie-presné priblíženie: Táto dráha je vybavená vizuálnymi a nevizuálnymi prostriedkami, ktoré poskytujú aspoň základné smerové vedenie pre lietadlá počas priameho priblíženia.
  • b) Vzletová a pristávacia dráha na presné priblíženie I. kategórie: Vybavená technológiami ako ILS a/alebo MLS, umožňuje prístrojové priblíženie do minimálnej výšky rozhodnutia 60 m a dohľadnosti 800 m alebo dráhovej dohľadnosti 550 m.
  • c) Vzletová a pristávacia dráha na presné priblíženie II. kategórie: S podobným vybavením ako kategória I, avšak umožňuje prístrojové priblíženie do výšky rozhodnutia 30 m a dráhovej dohľadnosti 350 m.
  • d) Vzletová a pristávacia dráha na presné priblíženie III. kategórie: Je najvyspelejšou formou prístrojovej dráhy. Je vybavená technológiami, ktoré poskytujú kontinuálne pokrytie navigačných signálov po celej dĺžke dráhy, umožňujúc lietadlám pristávať bez potreby vizuálneho kontaktu s dráhou. Existujú rôzne podkategórie tejto kategórie na základe rôznych kombinácií výšok rozhodnutia a dráhovej dohľadnosti.

Za zmienku stojí, že vizuálne prostriedky nemusia vždy zodpovedať úrovni inštalovaných nevizuálnych prostriedkov. Výber a inštalácia týchto prostriedkov závisí od konkrétnych podmienok, v ktorých sa má prístrojové priblíženie vykonávať. Tieto postupy a technológie sú základným stavebným kameňom v súčasnej leteckej navigácii a prispievajú k bezpečnej a efektívnej prevádzke lietadiel za všetkých podmienok.

Jeden z nasledujúcich typov vzletovej a pristávacej dráhy určených na prevádzku lietadiel, používajúcich postupy na prístrojové priblíženie.

Jeden z nasledujúcich typov vzletovej a pristávacej dráhy určených na prevádzku lietadiel, používajúcich postupy na prístrojové priblíženie. a) Vzletová a pristávacia dráha na nie-presné priblíženie – prístrojová vzletová a pristávacia dráha vybavená vizuálnymi prostriedkami a nevizuálnymi prostriedkami, ktoré zabezpečujú aspoň dostatočné smerové vedenie na priame priblíženie. b) Vzletová a pristávacia dráha na presné priblíženie I. kategórie – prístrojová vzletová a pristávacia dráha vybavená zariadením ILS a/alebo MLS a vizuálnymi prostriedkami, ktoré umožňujú prevádzku lietadiel až do výšky rozhodnutia nie menšej ako 60 m (200 ft) a buď do dohľadnosti nie menšej ako 800 m, alebo do dráhovej dohľadnosti nie menšej ako 550 m. c) Vzletová a pristávacia dráha na presné priblíženie II. kategórie – prístrojová vzletová a pristávacia dráha vybavená zariadením ILS a/alebo MLS a vizuálnymi prostriedkami, ktoré umožňujú prevádzku lietadiel až do výšky rozhodnutia menšej ako 60 m (200 ft), ale nie menšej ako 30 m (100 ft) a dráhovej dohľadnosti nie menšej ako 350 m. d) Vzletová a pristávacia dráha na presné priblíženie III. kategórie – prístrojová vzletová a pristávacia dráha vybavená zariadením ILS a/alebo MLS s krytím ich navigačných signálov až k povrchu vzletovej a pristávacej dráhy a pozdĺž celej jej dĺžky, a ktoré: A – umožňujú prevádzku lietadiel až do výšky rozhodnutia menšej ako 30 m (100 ft) alebo bez udania výšky rozhodnutia a dráhovej dohľadnosti nie menšej ako 200 m, B – umožňujú prevádzku lietadiel až do výšky rozhodnutia menšej ako 15 m (50 ft) alebo bez udania výšky rozhodnutia a dráhovej dohľadnosti pod 200 m, ale nie menšej ako 50 m a C – umožňujú prevádzku lietadiel bez udania výšky rozhodnutia a dráhovej dohľadnosti. Poznámka 1: Ustanovenia týkajúce sa ILS a/alebo MLS sú v L 10, I. zväzok, časť I. Poznámka 2: Vizuálne prostriedky nemusia nevyhnutne zodpovedať úrovni inštalovaných nevizuálnych prostriedkov. Kritériom výberu vizuálnych prostriedkov sú podmienky, za akých má byť prevádzka lietadiel vykonávaná.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *