Hlavná dráha / Hlavné RWY

Hlavná dráha (Primary Runway) v leteckom prevádzkovom prostredí označuje dráhu alebo dráhy, ktoré majú prednosť pred ostatnými dráhami v prípade letových operácií. Táto priorita sa uplatňuje v situáciách, keď aktuálne podmienky dovoľujú používanie hlavnej dráhy alebo dráh bezpečným a efektívnym spôsobom.

Veľké letiská často disponujú viacerými dráhami, ktoré môžu byť orientované rôznymi smermi alebo majú iné technické parametre. Hlavná dráha je určená na použitie prednostne pred týmito alternatívnymi dráhami, čo znamená, že je preferovaná pri štarte a pristátí lietadiel, ak je to možné.

Výber hlavnej dráhy môže byť ovplyvnený rôznymi faktormi, vrátane súčasnej poveternostnej situácie, veterných podmienok, technického stavu dráhy a typu lietadla, ktoré má vykonať let. V leteckej prevádzke je bezpečnosť vždy na prvom mieste, a preto je rozhodnutie o použití hlavnej dráhy závislé od bezpečnostných štandardov a noriem platných v danom letiskovom prostredí.

Posádky lietadiel a leteckí dispečeri majú dôležitú úlohu pri posúdení podmienok a správnom výbere dráhy pre konkrétny let. Ich úlohou je zabezpečiť, aby lietadlo využilo najvhodnejšiu dráhu z hľadiska bezpečnosti a efektívnosti letu.

Dráha(y) (RWY) používaná(é) oproti ostatním drahám (RWY) přednostně, kdykoliv to podmínky dovolí.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥